Để giúp quý khách hàng dễ dàng trong câu hỏi xem ngày tốtmon 8 năm 2018 cũng giống như tiện lợi trong vấn đề so sánh các ngày vào thời điểm tháng 8/2018 với nhau. Chúng tôi sẽ tổng hòa hợp tất cả ngày đẹp mắt trong thời điểm tháng 82018 cũng tương tự chỉ dẫn những ngày không tốt vào thời điểm tháng.

Trong ngôi trường thích hợp quý các bạn không bắt buộc coi ngày xuất sắc tháng 8 năm 2018 hay xem ngày đẹp nhất mon 8 năm 2018 bởi vì vẫn tất cả dự định thực hiện các bước vào trong 1 ngày rõ ràng vào tháng 8, quý các bạn vui lòng tìm đến ngày khớp ứng với lựa chọn coi chi tiết hoặc lựa chọn phương tiện Xem ngày xuất sắc xấu giúp xem một ngày rõ ràng.
Bạn đang xem: Xem ngày tốt năm 2018

Xem ngày xuất sắc mon 9 năm 2018


Xem ngày xuất sắc tháng 10 năm 2018


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập chính xác công bố của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 8 NĂM 2018


Lịch dương

1

Tháng 8


Lịch âm

20

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, mon Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 8


Lịch âm

21

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, mon Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 8


Lịch âm

22

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Đinc Mão, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 8


Lịch âm

23

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, mon Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 8


Lịch âm

24

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 8


Lịch âm

25

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 8


Lịch âm

26

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, mon Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 8


Lịch âm

27

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, mon Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 8


Lịch âm

28

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 8


Lịch âm

29

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tuất, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (thanh khô long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 8


Lịch âm

1

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 8


Lịch âm

2

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tkhô hanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 8


Lịch âm

3

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Đinch Sửu, mon Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 8


Lịch âm

4

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 8


Lịch âm

5

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 8


Lịch âm

6

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, mon Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 8


Lịch âm

7

Tháng 7
Xem thêm: Kết Quả Trận Tottenham - Hotspur Vs Chelsea, 03H00 Ngày 05/02

Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, mon Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 8


Lịch âm

8

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, mon Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 8


Lịch âm

9

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 8


Lịch âm

10

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Giáp Thân, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

21

Tháng 8


Lịch âm

11

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, mon Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 8


Lịch âm

12

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, mon Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 8


Lịch âm

13

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 8


Lịch âm

14

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, mon Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tkhô hanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 8


Lịch âm

15

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, mon Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 8


Lịch âm

16

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 8


Lịch âm

17

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 8


Lịch âm

18

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 8


Lịch âm

19

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kyên đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 8


Lịch âm

20

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Giáp Ngọ, mon Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 8


Lịch âm

21

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, mon Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Trên đây là tổng hợp ngày giỏi tháng 8 năm 2018 nhưng mà công ty chúng tôi ước ao gửi cho chúng ta. Tuy nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ hợp với một vài tuổi cũng như các công việckhông giống nhau. Thế đề xuất, Lúc thâu tóm được ngày tốt xấu hồi tháng 8/2018 thì bạn phải tra cứu: coi ngày giỏi đúng theo tuổi để sở hữu công dụng chi tiết cùng đúng mực độc nhất vô nhị cho chính mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày tốt tháng 1năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 7năm 2021

♦Ngày tốt mon hai năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 8 năm 2021

♦Ngày xuất sắc mon 3 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 9 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng tư năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 10 năm 2021

♦Ngày xuất sắc mon 5 năm 2021 ♦Ngày tốt mon 1một năm 2021

♦Ngày xuất sắc mon 6năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 12 năm 2021


Xem phong thủy 2020
*
Sim điện thoại thông minh liệu có phải là đồ vật phẩm phong thủy?
Mỗi con số trong hàng syên Smartphone phần đa có đa số năng lượng riêng, phụ thuộc vào cô quạnh tự của hàng số nhưng mà Syên điện thoại rất có thể tác động tới các bạn theo phía giỏi (Cát) giỏi xấu (hung)
*
Dùng tởm dịch lựa chọn slặng phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng hầu hết gợi ý quẻ dịch sim tốt đến 4 đại nghiệp, chúng ta cũng có thể chọn dãy slặng phong thủy đúng theo tuổi thỏa ước muốn cung cấp công danh sự nghiệp, tài vận, tình dulặng gia đạo tốt giải tỏa vận hạn
*
Các một số loại cung là gì? Sự thiệt về 4 Nguim tố với 3 Nhóm tính chất
*
Điểm lưu ý 12 cung hoàng đạo Lúc yêu với ma thuật trường đoản cú sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để tìm hiểu bản thân ở trong cung hoàng đạo như thế nào cùng tín hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình yêu 12 cung hoàng đạo nhằm tìm một ít cân xứng của bạn
*
Điểm lưu ý tính phương pháp 12 cung hoàng đạo và dấu hiệu trong chiêm tinh
*
Thiên Bình với Song Tử tất cả phải cặp đôi bạn trẻ trung ương đầu ý hòa hợp trong chiêm tinh?
*
Giải mã bản đồ sao cá nhân và Hướng dẫn đọc bản vật sao miễn phí
*
Tính cách cung Thiên Bình nam giới cô gái gồm điểm gì đặc biệt với thu hút?
*
Cung Song Tử khi yêu thương thế nào với biện pháp sở hữu trái tyên ổn cung Khí
*
Luận tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2021 phái nữ mạng sinh năm 1954


Xem thêm: Nhận Định Bóng Đá Ý

Tử vi Giáp Ngọ 2021 nữ mạng được luận là xấu nhiều giỏi ít

Xem ngày giỏi xấu


Chuyên mục: Trực tiếp