*

+++ Phần rubi Tặng Kèm thêm lúc Donate bên trên 200.000vào thời hạn ưu đãi, tác dụng ảo hóa linh trúc thành Tiểu Ngộ Không (chỉ biến đổi hình dáng)
*

+++ Phần xoàn khuyến mãi thêm Lúc Donate trên 400.000
vào thời gian 3 ngày ưu đãi, tác dụng ảo hóa thụ cưỡi thành Xích Tinh (đổi khác dáng vẻ với tăng tốc độ di chuyển)
*