Sau lúc xem dứt video reviews về xiêm y Twisted Fate Huyết Nguyệt, cá thể tôi đích thực tuyệt vời cùng với gần như gì nhưng mà Riot Games trí tuệ sáng tạo, từ bỏ những lá Phi Bài(Q) xoáy xoáy, cảm giác cổ ngữ dưới chân sống Tráo Bài cho đến biện pháp Biến Về rất độc.

*

aaaaaaa…

Nói dông lâu năm chút thôi, nếu như bạn làm sao bao gồm sở thích cùng với Twisted Fate giống như tôi, nhưng chưa chắc chắn lối chơi vị tướng tá này, thì hãy đọc nội dung bài viết sau nhé.